رویش عجیب درخت در سنگ


باز از نزدیک شاهد عجایبی از عجایب روزگار و معجزه ای دیگر شدیم-درخت انجیری که از سنگ قد برافراشته و به بار نشسته است.که این خبر در رسانه های مختلف از جمله اخبار بیست و سی و شبانگاهی پخش شد.

((تالشه دوستن اگه مایلیرونه چمینه دییسه، ام دار چمه محلیکو پرومه-فقط خواهشا اگر خواسترونه ام مطلبی انتشار بدیه  تالشی ببو چون برای حفظ ام دار از دست افراد خودخواه و سودجو بهتره ادرش مخفی ببو))خبر جدید : متاسفانه با بی توجهی مسئولین این درخت توسط گردشگران بی فرهنگ از بین رفت
تعداد بازدید ها: 280672