پاسدار شهید محمد دلکش‌ فرزند نوروز علی‌ به‌ سال‌ 1343 در روستای‌ کسگره شهرستان فومن پا به‌ جهان‌ هستی‌ گذارد. وارد مدرسه‌ گردید و تا پایه‌ی‌ سوم‌ نظری‌ به‌ ادامه‌ی‌ تحصیل‌ پرداخت‌.پس‌ از دوره‌ تحصیل‌ به‌ عضویت‌ نهاد سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ شهرستان‌ فومن‌ درآمد و مدتی‌ در این‌ نهاد انقلابی‌ به‌ فعالیت‌ پرداخت‌، تا اینکه‌ از این‌ نهاد به‌ جبهه‌ی‌ غرب‌ اعزام‌ شد و در آن‌ دیار به‌ جنگ‌ و ستیز با کافران‌ صدامی‌ پرداخت‌.در بعدازظهر سی‌ام‌ اردیبهشت‌ 1364 هنگامی‌ که‌ از ارومیه‌ به‌ ظرف سنندج‌ با یکدستگاه‌ خودرو پیکان‌ در حرکت‌ بود، در سی‌ کیلومتری‌ دیوان‌ دره‌ ـ سنندج‌، در حالیکه‌ دو طرف‌ جاده‌ به‌ اشغال ‌ضدانقلابیون‌ درآمده‌ بود، اتومبیل‌ ایشان‌ واژگون‌ گردید و در این‌ سانحه‌، محمد دلکش‌ به‌ شهادت‌رسید و به‌ دیدار معبودش‌ شتافت‌.

تعداد بازدید ها: 280672