مساحت این شهرستان375/765کیلومتر مربع و شامل دو بخش مرکزی،و سردارجنگل دو شهر فومن و ماسوله تازه گی ها ماکلوان که یکی از روستاهای بخش سردار جنگل بود به شهر تبدیل شد و هفت دهستان بنام های آلیان،رودپیش،گشت،گوراب پس،لولمان و...میباشد.

بخش مرکزی شهرستان فومن(دهستان های گشت،گوراب پس،لولمان،رودپیش)

 نام دهستان

روستاها

 

گشت

گشت،کردمحله،مهدی محله،حلقه بسته،شولم،بوئین،خلیل سرا،شکارگوراب،امامزاده تقی،حسین کوه،گراکوه،نصرالله محله،شالده،گشت گوراب،شیرذیل،علیسرا،پیش حصار،دارباغ،کمَسَر،حسین آباد،شلکبانان،مودِگان،رودبارچیره،لِلِکام(پلنک کول،جهود،دیلم بیجار،قعله کول)

گوراب پس

 گوراب پس،خسروآباد،فتعلی محله،کلفت،سید سرا،سیدآباد،سسطلان،گشت رودخان،حیدرآلات،سیاکش،گرداولاست،کش رودبار،راسته کناربوئین،قعله رودخان،حاج محله،ازبر،تنگ دره،فوشه،ملسکام،باسکم رود(باسکم روبار)،تله کنگاه

لولمان

اشکلن،باغبانان،کمامردخ،شیرتر،خشکنودهان،سه پیران،سیاه پیران،کسمایی،لولمان،کلده،اتورسرا،نصرالله آباد،قصابعلی سرا،سیاه پیران کاشانی،شنبه بازار،پامسار،ماوردیان

رودپیش

آلاسر،رودپیش،خرم پیشه،حلقه سر،تازه آباد کلاشم،لادمخ،معاف محله،گیگاسر،گل افزان،کیابان،میر محله،مالوان،پیشده،خداشهر،خسمخ،چیران،کهنه گوراب،مخسر،خطیب گوراب،گوشلوندان،ملاکوه(سند،سنگ بیجار،کردباد،نوره)

بخش سردار جنگل(دهستان های آلیان وسردارجنگل)

 

آلیان

پلنگ دره،تطف رود(تتف رود)توسه کله،تیمور کوه(تمبرکل)،جیرده،خجکه،سیاهورود،عباسکو،کوریه،کش دره،گاوکوه(گاه کوه)،مسجدپیش،سفیدسنگان،دوال کوه،شلاش دره(شلشه دره)کلتان سر،میشکه،موسی کوه،لطیم پرد(لتین پرد)،تمبرکله

 

سردار جنگل

خانوانه (خانه وانه)، آبرود، آغوزکله، اسپیداربن، اشکلیت، امامزاده هاشم،انجیل بنه، پرده سر، توتون لات، توری شم، داره سر، درام درام باران، سیاه خونی، شاددول، واشنا، ماکلوان، برکیله، بره گون، لات، جیرزودل، چپول، چپول کش، خالصان، درفشه، دله خانی، رباب چال، رضی نسا، زردلجه، زودل، زیده، سیخ بن، سیابکون، سیاه کش، شالتوک، شله ویل، کلرم، کلوعه (کهل کومه)، کوره خرم، کلرم، کمادول، کنده سر، کوچیچال، گسکره، لش، ملاباغ، ملال، میان رز، نمی هشت، وزمنا، وقفی، ویزبن، هرزل کوه، کاسی سر


منبع:http://rezascania.mihanblog.com-شولم پیکچر

تعداد بازدید ها: 280672